Spoločnosť ERA-PACK-PLUS spol. s r. o. sa zaväzuje dodržiavať základné pracovné požiadavky FSC, ktoré sú tieto:

Detská práca:

 1. Nie sú zamestnaní pracovníci mladší ako 15 rokov
 2. Žiadna osoba mladšia ako 18 rokov nie je zamestnaná pri nebezpečných alebo ťažkých prácach, s výnimkou školení v rámci schválených vnútroštátnych zákonných predpisov a nariadení.
 3. Zakázané sú najhoršie formy detskej práce.

Nútená práca:

 1. Pracovné vzťahy sú dobrovoľné a založené na vzájomnom súhlase, bez hrozby sankcie
 2. Neexistuje žiadny dôkaz o akýchkoľvek praktikách svedčiacich o nútenej alebo povinnej práci, okrem iného vrátane nasledujúcich:
 • fyzické a sexuálne násilie
 • dlhové otroctvo
 • zadržiavanie miezd/vrátane zaplatenia zamestnaneckých poplatkov a/alebo úhrady zálohy pri nástupe do zamestnania
 • obmedzenie mobility/pohybu
 • zadržiavanie pasov a dokladov totožnosti
 • vyhrážanie udania úradom.

Diskriminácia v zamestnaní a pri práci:

   1. Postupy v zamestnaní a pri práci sú nediskriminačné.

Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie:

   1. Pracovníci si môžu založiť organizáciu pracovníkov alebo sa k nej pripojiť na základe vlastnej voľby
   2. Je uznaná úplnú slobodu organizácií pracovníkov pri vytváraní vlastných stanov a pravidiel.
   3. Pracovníkom sú uznané práva na zapojenie sa do zákonných činností spojených so založením alebo pripojením sa k organizácii pracovníkov alebo aj práva zdržať sa uvedeného a nediskriminuje alebo netrestá pracovníkov za uplatňovanie týchto práv
   4. Spoločnosť sa zaväzuje rokovať so zákonne založenými organizáciami pracovníkov a/alebo riadne vybranými zástupcami v dobrej viere a s maximálnym úsilím dosiahnuť dohodu o kolektívnom vyjednávaní
   5. Kolektívne zmluvy sa uplatňujú tam, kde existujú.

 

02.01.2022                                                                                                                           Csaba Dékány, konateľ v.r.