Verejný záväzok ohľadne dodržiavania základných pracovných požiadaviek FSC

Spoločnosť ERA-PACK-PLUS, spol. s r. o. sa zaväzuje dodržiavať základné pracovné požiadavky FSC, ktoré sú tieto:

Detská práca:

a. Nie sú zamestnaní pracovníci mladší ako 15 rokov.
b. Žiadna osoba mladšia ako 18 rokov nie je zamestnaná pri nebezpečných alebo ťažkých prácach, s výnimkou školení v rámci schválených vnútroštátnych zákonných predpisov a nariadení.
c. Zakázané sú najhoršie formy detskej práce.

Nútená práca:

a. Pracovné vzťahy sú dobrovoľné a založené na vzájomnom súhlase, bez hrozby sankcie.
b. Neexistuje žiadny dôkaz o akýchkoľvek praktikách svedčiacich o nútenej alebo povinnej práci, okrem iného, vrátane nasledujúcich:

  • fyzické a sexuálne násilie,
  • dlhové otroctvo,
  • zadržiavanie miezd/vrátane zaplatenia zamestnaneckých poplatkov a/alebo úhrady zálohy pri nástupe do zamestnania,
  • obmedzenie mobility/pohybu,
  • zadržiavanie pasov a dokladov totožnosti,
  • vyhrážanie udania úradom.

Diskriminácia v zamestnaní a pri práci:

a. Postupy v zamestnaní a pri práci sú nediskriminačné.

Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie:

a. Pracovníci si môžu založiť organizáciu pracovníkov alebo sa k nej pripojiť na základe vlastnej voľby.
b. Je uznaná úplná sloboda organizácií pracovníkov pri vytváraní vlastných stanov a pravidiel.
c. Pracovníkom sú uznané práva na zapojenie sa do zákonných činností spojených so založením alebo pripojením sa k organizácii pracovníkov alebo aj práva zdržať sa uvedeného a spoločnosťnediskriminuje alebo netrestá pracovníkov za uplatňovanie týchto práv.
d. Spoločnosť sa zaväzuje rokovať so zákonne založenými organizáciami pracovníkov a/alebo riadne vybranými zástupcami v dobrej viere a s maximálnym úsilím dosiahnuť dohodu o kolektívnom vyjednávaní.
e. Kolektívne zmluvy sa uplatňujú tam, kde existujú.

 

02.01.2022

Csaba Dékány, konateľ